วิสัยทัศน์

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม มีความมุ่งมั่นจัดการศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียน ประพฤติดี มีความสุข มีคุณภาพตามมมตรฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

Advertisements
%d bloggers like this: