การประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม จัดการบริหารงานวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: