คุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามมุ่งเน้นถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา คือ การเร่งสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะด้านผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีความสุข

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: