ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย  มุ่งเน้นสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้เชื่อมต่อกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: