นางสมพิศ เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับการพัฒนา

นางสมพิศ  เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม เข้ารับการพัฒนาพัฒนาShare and Learn Bast Practices โดยเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซค์  การเข้ารับการพัฒนาครั้งนี้มีท่านภิรมย์  นันทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เป็นประธานในพิธี โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ๒ ท่าน ภาคเช้าคือ ดร.สุวรรณ  นรพักตร์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ ด้านBast Practices และภาคบ่าย คือท่านดิลก  พัฒน์วิชัยโชติ ด้านการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

Advertisements

Comments are closed.