ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โรงเรียนได้รับการตรวจเยี่ยมจาก สพ.ตาก เขต 1

Advertisements