โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

กรรมการประเมิน รร.รอบ 3โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม  โดย นางสมพิศ  เกิดนวล ผู้อำนวยการ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3  พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูล เอกสารหลักฐาน  ให้สัมภาษณ์ ช่วงระหว่างวันที่ 17-19  กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

Advertisements